Loading...

دانلود مستند سریالی Ancient Aliens

دانلود مستند سریالی Ancient Aliens
مستند History Channel Ancient Aliens - اپیزود 15 فصل 11 اضافه شد

 

مستند Ancient Aliens یکی از عناوین مشهور شبکه Hisotry Channel می باشد که در سال 2009 شروع به ساخت شد و تا با امروز ادامه داشته است که توانسته است بسیاری از بینندگان را به سوی خود جلب کند . مستند Ancient Aliens به بررسی حضور موجودات فرازمینی در کره زمین می پردازد.

از دیرباز همواره بحث حضور موجودات فضایی بر روی زمین مورد بحث دانشمندان زیادی بوده است . این موجودات اسرار آمیز تا بحال وجودشان تنها در حد فیلمهای سینمایی و داستانهای ماورایی بوده است وهیچ فردی نتوانسته این وجود این موجودات اسرار امیز را به طور کامل باور کند . دانشمندان در اهرام مصر نقاشی هایی پیدا کردند که در این نقاشی ها تصاویری عجیبی از موجودات خارق العاده به چشم می خورد . با وجود این نقاشی ها این فرضیه تقویت می شود که موجودات فرازمینی در زمان باستان به زمین آمده اند و با انسانها به همکاری پرداختند .

اگر مشتاق این هستید که در مورد موجودات فرازمینی اطلاعات مهمی بدست آورید و یا در سفری شگفت انگیز در مصر باستان حضور پیدا کنید فیلم مستند History Channel Ancient Aliens بیگانگان کهن یکی از زیبا ترین مستند های ساخته شده در رابطه با موجودات فضایی می باشد .

 

 

 

History Channel Ancient Aliens

 

 

دانلود مستند سریالی Ancient Aliens :

 

دانلود فصل اول قسمت اول Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 365 مگابایت

دانلود فصل اول قسمت دوم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 365 مگابایت

دانلود فصل اول قسمت سوم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 360 مگابایت

دانلود فصل اول قسمت چهارم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 365 مگابایت

دانلود فصل اول قسمت پنجم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 365 مگابایت

دانلود فصل اول قسمت ششم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 366 مگابایت

دانلود زیرنویس فارسی فصل اول بصورت کامل

 

دانلود فصل دوم قسمت اول Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 355 مگابایت

دانلود فصل دوم قسمت دوم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 354 مگابایت

دانلود فصل دوم قسمت سوم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 355 مگابایت

دانلود فصل دوم قسمت چهارم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 356 مگابایت

دانلود فصل دوم قسمت پنجم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 355 مگابایت

دانلود فصل دوم قسمت ششم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 356 مگابایت

دانلود فصل دوم قسمت هفتم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 355 مگابایت

دانلود فصل دوم قسمت هشتم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 355 مگابایت

دانلود فصل دوم قسمت نهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 355 مگابایت

دانلود فصل دوم قسمت دهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 355 مگابایت

دانلود زیرنویس فارسی فصل دوم بصورت کامل

 

دانلود فصل سوم قسمت اول Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 264 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت دوم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 145 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت سوم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 274 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت چهارم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 147 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت پنجم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 173 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت ششم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 257 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت هفتم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 173 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت هشتم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 266 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت نهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 168 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت دهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 156 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت یازدهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 156 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت دوازدهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 155 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت سیزدهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 156 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت چهاردهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 156 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت پانزدهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 156 مگابایت

دانلود فصل سوم قسمت شانزدهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 156 مگابایت

دانلود زیرنویس فارسی فصل سوم بصورت کامل

 

دانلود فصل چهارم قسمت اول Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت دوم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت سوم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت چهارم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت پنجم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت ششم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت هفتم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت هشتم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت نهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت دهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود زیرنویس فارسی فصل چهارم بصورت کامل

 

دانلود فصل پنجم قسمت اول Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل پنجم قسمت دوم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل پنجم قسمت سوم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل پنجم قسمت چهارم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل پنجم قسمت پنجم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل پنجم قسمت ششم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل پنجم قسمت هفتم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل پنجم قسمت هشتم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل پنجم قسمت نهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل پنجم قسمت دهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل پنجم قسمت یازدهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود فصل پنجم قسمت دوازدهم Ancient Aliens همراه با زیرنویس فارسی - حجم 691 مگابایت

دانلود زیرنویس فارسی فصل پنجم بصورت کامل

 

دانلود فصل ششم قسمت اول Ancient Aliens - حجم 1.14 گیگابایت

دانلود فصل ششم قسمت دوم Ancient Aliens - حجم 1.14 گیگابایت

دانلود فصل ششم قسمت سوم Ancient Aliens - حجم 1.33 گیگابایت

دانلود فصل ششم قسمت چهارم Ancient Aliens - حجم 1.14 گیگابایت

دانلود فصل ششم قسمت پنجم Ancient Aliens - حجم 1.10 گیگابایت

دانلود فصل ششم قسمت ششم Ancient Aliens - حجم 1.39 گیگابایت

دانلود فصل ششم قسمت هفتم Ancient Aliens - حجم 1.18 گیگابایت

دانلود فصل ششم قسمت هشتم Ancient Aliens - حجم 1.16 گیگابایت

دانلود فصل ششم قسمت نهم Ancient Aliens - حجم 332 مگابایت

دانلود فصل ششم قسمت دهم Ancient Aliens - حجم 295 مگابایت

دانلود فصل ششم قسمت یازدهم Ancient Aliens - حجم 295 مگابایت

دانلود زیر نویس فارسی فصل ششم بصورت کامل

 

دانلود فصل هفتم Ancient Aliens قسمت 01 - حجم 1.26 گیگابایت

دانلود فصل هفتم Ancient Aliens قسمت 02 - حجم 1.33 گیگابایت

دانلود فصل هفتم Ancient Aliens قسمت 03 - حجم 1.05 گیگابایت

دانلود فصل هفتم Ancient Aliens قسمت 04 - حجم 1.3 گیگابایت

دانلود فصل هفتم Ancient Aliens قسمت 05 - حجم 1.14 گیگابایت

دانلود فصل هفتم Ancient Aliens قسمت 06 - حجم 1.41 گیگابایت

دانلود فصل هفتم Ancient Aliens قسمت 07 - حجم 1.22 گیگابایت

دانلود فصل هفتم Ancient Aliens قسمت 08 - حجم 1.16 گیگابایت

دانلود زیر نویس فارسی فصل هفتم بصورت کامل

 

دانلود فصل هشتم Ancient Aliens قسمت 01 - حجم 1.42 گیگابایت

دانلود فصل هشتم Ancient Aliens قسمت 02 - حجم 1.42 گیگابایت

دانلود فصل هشتم Ancient Aliens قسمت 03 - حجم 1.28 گیگابایت

دانلود فصل هشتم Ancient Aliens قسمت 04 - حجم 1.25 گیگابایت

دانلود فصل هشتم Ancient Aliens قسمت 05 - حجم 1.14 گیگابایت

دانلود فصل هشتم Ancient Aliens قسمت 06 - حجم 1.08 گیگابایت

دانلود فصل هشتم Ancient Aliens قسمت 07 - حجم 1.27 گیگابایت

دانلود فصل هشتم Ancient Aliens قسمت 08 - حجم 1.27 گیگابایت

دانلود فصل هشتم Ancient Aliens قسمت 09 - حجم 1.27 گیگابایت

دانلود زیر نویس فارسی فصل هشتم بصورت کامل

 

دانلود فصل نهم Ancient Aliens قسمت 01 - حجم 976 مگابایت

دانلود فصل نهم Ancient Aliens قسمت 02 - حجم 1 گیگابایت

دانلود فصل نهم Ancient Aliens قسمت 03 - حجم 1 گیگابایت

دانلود فصل نهم Ancient Aliens قسمت 04 - حجم 982 مگابایت

دانلود فصل نهم Ancient Aliens قسمت 05 - حجم 343 مگابایت

دانلود فصل نهم Ancient Aliens قسمت 06 - حجم 926 مگابایت

دانلود فصل نهم Ancient Aliens قسمت 07 - حجم 1.15 گیگابایت

دانلود فصل نهم Ancient Aliens قسمت 08 - حجم 1.08 گیگابایت

دانلود فصل نهم Ancient Aliens قسمت 09 - حجم 978 مگابایت

دانلود فصل نهم Ancient Aliens قسمت 10 - حجم 1.04 گیگابایت

دانلود فصل نهم Ancient Aliens قسمت 11 - حجم 940 مگابایت

دانلود فصل نهم Ancient Aliens قسمت 12 - حجم 964 گیگابایت

دانلود زیر نویس فارسی فصل نهم بصورت کامل

 

دانلود فصل دهم Ancient Aliens قسمت 01 - حجم 1.09 گیگابایت

دانلود فصل دهم Ancient Aliens قسمت 02 - حجم 936 مگابایت

دانلود فصل دهم Ancient Aliens قسمت 03 - حجم 1.03 گیگابایت

دانلود فصل دهم Ancient Aliens قسمت 04 - حجم 890 مگابایت

دانلود فصل دهم Ancient Aliens قسمت 05 - حجم 882 مگابایت

دانلود فصل دهم Ancient Aliens قسمت 06 - حجم 1 گیگابایت

دانلود فصل دهم Ancient Aliens قسمت 07 - حجم 1.17 گیگابایت

دانلود فصل دهم Ancient Aliens قسمت 08 - حجم 1.41 گیگابایت

دانلود فصل دهم Ancient Aliens قسمت 09 - حجم 952 مگابایت

دانلود فصل دهم Ancient Aliens قسمت 10 - حجم 1.09 گیگابایت

دانلود زیر نویس فارسی فصل دهم - قسمت 1 تا 5

 

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 01 - حجم 801 مگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 02 - حجم 810 مگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 03 - The Next Humans - حجم 1 گیگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 04 - The New Evidence - حجم 942 مگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 05 - The Visionaries - کیفیت 720p HDTV - حجم 983 مگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 06 - Decoding the Cosmic Egg - کیفیت 720p HDTV - حجم 1.06 گیگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 07 - The Wisdom Keepers - کیفیت 720p HDTV - حجم 1.21 گیگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 08 - The Mysterious Nine - کیفیت 720p HDTV - حجم 874 مگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 09 - The Hidden Empire - کیفیت 720p HDTV - حجم 899 مگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 10 - The Prototypes - کیفیت 720p HDTV - حجم 922 مگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 11 - Space Station Moon - کیفیت 720p HDTV - حجم 804 مگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 12 - Space Station Moon - کیفیت 720p HDTV - حجم 905 مگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 13 - Beyond Roswell - کیفیت 720p HDTV - حجم 938 مگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 14 - Beyond Roswell - کیفیت 720p HDTV - حجم 897 مگابایت

دانلود فصل یازدهم Ancient Aliens قسمت 15 - Beyond Roswell - کیفیت 720p HDTV - حجم 1.06 گیگابایت

 

 

 

 

 

 

نظرات
    ارسال نظر