انیمیشن سریالی Pokémon

 

Pokémon ، یک مجموعه از فیلم ها و سریال های کارتونی موفق و زیبا در سبک ماجراجویی و فانتزی و از نوع ژاپنی به کارگردانی Satoshi Tajiri می باشد که از سال 1997 تولید تا به اکنون در حال نمایش است.

داستان این انیمیشن سریالی در رابطه با موجوداتی به نام Pokemon می باشد ، این موجودات کوچک و دوست داشتنی به همراه مربی خود که یک انسان می باشد ، وارد مسابقات بزرگ و هیجان انگیزی می شوند ، که در جریان این مسابقات آنها با افراد زیادی آشنا می شوند و ماجراهای بسیاری نیز برای آنها اتفاق می افتد ، که در هر قسمت به یکی از این مسائل پرداخته شده است . انیمیشن سریالی Pokemon پوکمون برای اولین بار در سال 1998 به نمایش در آمد و در مدت کوتاهی به محبوبیت بسیاری دست یافت ، که این محبوبیت ها باعث ساخته شدن دنباله ها و فیلم های بسیار زیبایی در رابطه با این انیمیشن سریالی شد .

 

 

Pokémon

 

 

 

 

 

دانلود مجموعه انیمیشن سریالی Pokemon :

 

 

فصل 1 :

 

دانلود قسمت های 1 الی 25 - حجم 4.40 گیگابایت

دانلود قسمت های 26 الی 50 - حجم 4.33 گیگابایت

دانلود قسمت های 51 الی 82 - حجم 5.33 گیگابایت

 

 

فصل 2 :

دانلود قسمت های 83 الی 100 - حجم 3.12 گیگابایت

دانلود قسمت های 101 الی 118 - حجم 3.14 گیگابایت

 

 

فصل 3 :

 

دانلود قسمت های 119 الی 135 - حجم 2.59 گیگابایت

دانلود قسمت های 136 الی 159 - حجم 4.17 گیگابایت

 

 

فصل 4 :

 

دانلود قسمت های 160 الی 175 - حجم 2.79 گیگابایت

دانلود قسمت های 176 الی 190 - حجم 2.61 گیگابایت

دانلود قسمت های 191 الی 211 - حجم 3.65 گیگابایت

 

 

فصل 5 :

 

دانلود قسمت های 212 الی 230 - حجم 3.30 گیگابایت

دانلود قسمت های 230 الی 245 - حجم 2.61 گیگابایت

دانلود قسمت های 245 الی 260 - حجم 2.77 گیگابایت

دانلود قسمت های 260 الی 276 - حجم 2.76 گیگابایت

 

 

فصل 6 :

 

دانلود قسمت های 227 الی 290 - حجم 1.82 گیگابایت

دانلود قسمت های 290 الی 350 - حجم 1.85 گیگابایت

دانلود قسمت های 306 الی 316 - حجم 1.41 گیگابایت

 

 

فصل 7 :

 

دانلود قسمت های 317 الی 330 - حجم 2.46 گیگابایت

دانلود قسمت های 331 الی 345 - حجم 2.32 گیگابایت

دانلود قسمت های 346 الی 368 - حجم 3.54 گیگابایت

 

فصل 8 :

 

دانلود قسمت های 369 الی 385 - حجم 2.49 گیگابایت

دانلود قسمت های 386 الی 400 - حجم 2.29 گیگابایت

دانلود قسمت های 401 الی 422 - حجم 3.89 گیگابایت

 

 

فصل 9 :

 

دانلود قسمت های 423 الی 440 - حجم 2.49 گیگابایت

دانلود قسمت های 440 الی 455 - حجم 2.35 گیگابایت

دانلود قسمت های 456 الی 468 - حجم 1.84 گیگابایت

 

 

فصل 10 :

 

دانلود قسمت های 001 الی 015 - حجم 2.45 گیگابایت

دانلود قسمت های 016 الی 030 - حجم 2.38 گیگابایت

دانلود قسمت های 031 الی 050 - حجم 3.28 گیگابایت

 

 

فصل 11 :

 

دانلود قسمت های 01 الی 10 - حجم 1.31 گیگابایت

دانلود قسمت های 11 الی 20 - حجم 1.28 گیگابایت

دانلود قسمت های 21 الی 30 - حجم 1.34 گیگابایت

دانلود قسمت های 31 الی 40 - حجم 1.26 گیگابایت

دانلود قسمت های 41 الی 52 - حجم 1.26 گیگابایت

 

 

فصل 12 :

 

دانلود قسمت های 01 الی 10 - حجم 2.46 گیگابایت

دانلود قسمت های 11 الی 20 - حجم 3.11 گیگابایت

دانلود قسمت های 21 الی 30 - حجم 4.27 گیگابایت

دانلود قسمت های 31 الی 40 - حجم 2.31 گیگابایت

دانلود قسمت های 41 الی 52 - حجم 4.66 گیگابایت

 

 

فصل 13 :

 

دانلود قسمت های 01 الی 10 - حجم 3.72 گیگابایت

دانلود قسمت های 11 الی 20 - حجم 3.47 گیگابایت

دانلود قسمت های 21 الی 30 - حجم 3.70 گیگابایت

دانلود قسمت های 31 الی 34 - حجم 1.66 گیگابایت

 

 

فصل 14 :

 

دانلود قسمت های 01 الی 10 - حجم 3.22 گیگابایت

دانلود قسمت های 11 الی 20 - حجم 3.20 گیگابایت

دانلود قسمت های 21 الی 30 - حجم 3.69 گیگابایت

دانلود قسمت های 31 الی 40 - حجم 3.93 گیگابایت

دانلود قسمت های 41 الی 48 - حجم 2.81 گیگابایت

 

 

فصل 15:

 

دانلود قسمت 01 – حجم 84 مگابایت

دانلود قسمت 02 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 03 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 04 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 05 – حجم 169 مگابایت

دانلود قسمت 06 – حجم 96 مگابایت

دانلود قسمت 07 – حجم 113 مگابایت

دانلود قسمت 08 – حجم 99 مگابایت

دانلود قسمت 09 – حجم 85 مگابایت

دانلود قسمت 10 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 11 – حجم 187 مگابایت

دانلود قسمت 12 – حجم 168 مگابایت

دانلود قسمت 13 – حجم 170 مگابایت

دانلود قسمت 14 – حجم 145 مگابایت

دانلود قسمت 15 – حجم 120 مگابایت

دانلود قسمت 16 – حجم 131 مگابایت

دانلود قسمت 17 – حجم 131 مگابایت

دانلود قسمت 18 – حجم 104 مگابایت

دانلود قسمت 19 – حجم 102 مگابایت

دانلود قسمت 20 – حجم 130 مگابایت

دانلود قسمت 21 – حجم 132 مگابایت

دانلود قسمت 22 – حجم 119 مگابایت

دانلود قسمت 23 – حجم 129 مگابایت

دانلود قسمت 24 – حجم 143 مگابایت

دانلود قسمت 25 – حجم 120 مگابایت

دانلود قسمت 26 – حجم 167 مگابایت

دانلود قسمت 27 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 28 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 29 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 30 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 31 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 32 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 33 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 34 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 35 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 36 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 37 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 38 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 39 – حجم 85 مگابایت

دانلود قسمت 40 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 41 – حجم 90 مگابایت

دانلود قسمت 42 – حجم 105 مگابایت

دانلود قسمت 43 – حجم 98 مگابایت

دانلود قسمت 44 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 45 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 46 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 47 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 48 – حجم 86 مگابایت

دانلود قسمت 49 – حجم 86 مگابایت

 

 

دانلود فصل 16:

 

دانلود قسمت 01 – حجم 167 مگابایت

دانلود قسمت 02 – حجم 166 مگابایت

دانلود قسمت 03 – حجم 167 مگابایت

دانلود قسمت 04 – حجم 167 مگابایت

دانلود قسمت 05 – حجم 166 مگابایت

دانلود قسمت 06 – حجم 166 مگابایت

دانلود قسمت 07 – حجم 166 مگابایت

دانلود قسمت 08 – حجم 167 مگابایت

دانلود قسمت 09 – حجم 165 مگابایت

دانلود قسمت 10 – حجم 166 مگابایت

دانلود قسمت 11 – حجم 166 مگابایت

دانلود قسمت 12 – حجم 166 مگابایت

دانلود قسمت 13 – حجم 166 مگابایت

دانلود قسمت 14 – حجم 166 مگابایت

دانلود قسمت 15 – حجم 172 مگابایت

دانلود قسمت 16 – حجم 162 مگابایت

دانلود قسمت 17 – حجم 148 مگابایت

دانلود قسمت 18 – حجم 148 مگابایت

دانلود قسمت 19 – حجم 148 مگابایت

دانلود قسمت 20 – حجم 147 مگابایت

دانلود قسمت 21 – حجم 149 مگابایت

دانلود قسمت 22 – حجم 146 مگابایت

دانلود قسمت 23 – حجم 147 مگابایت

دانلود قسمت 24 – حجم 147 مگابایت

دانلود قسمت 25 – حجم 149 مگابایت

دانلود قسمت 26 – حجم 114 مگابایت

دانلود قسمت 27 – حجم 150 مگابایت

دانلود قسمت 28 – حجم 140 مگابایت

دانلود قسمت 29 – حجم 192 مگابایت

دانلود قسمت 30 – حجم 156 مگابایت

دانلود قسمت 31 – حجم 168 مگابایت

دانلود قسمت 32 – حجم 178 مگابایت

دانلود قسمت 33 – حجم 202 مگابایت

دانلود قسمت 34 – حجم 171 مگابایت

دانلود قسمت 35 – حجم 153 مگابایت

دانلود قسمت 36 – حجم 136 مگابایت

دانلود قسمت 37 – حجم 175 مگابایت

دانلود قسمت 38 – حجم 217 مگابایت

دانلود قسمت 39 – حجم 182 مگابایت

دانلود قسمت 40 – حجم 188 مگابایت

دانلود قسمت 41 – حجم 145 مگابایت

دانلود قسمت 42 – حجم 250 مگابایت

دانلود قسمت 43 – حجم 174 مگابایت

دانلود قسمت 44 – حجم 197 مگابایت

دانلود قسمت 45 – حجم 181 مگابایت

 

 

 

دانلود مجموعه Pokemon Special با کیفیت 480 - حجم 5.25 گیگابایت

دانلود مجموعه Pokemon Chronicles با کیفیت 480 - حجم 3.14 گیگابایت

 

 

 

دانلود مجموعه فیلم های Pokeman :

 

دانلود فیلم Pokemon Movie 1 - حجم 636 مگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 2 - حجم 977 مگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 3 - حجم 927 مگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 4 - حجم 946 مگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 5 - حجم 1.20 گیگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 6 - حجم 2.76 گیگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 7 - حجم 3 گیگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 8 - حجم 4.08 گیگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 9 - حجم 1.43 گیگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 10 - حجم 1.36 گیگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 11 - حجم 1.37 گیگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 12 - حجم 1.27 گیگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 13 - حجم 995 مگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 14 - حجم 1.45 گیگابایت

دانلود فیلم Pokemon Movie 15 - حجم 1.44 گیگابایت